1.Pol.Dyw.Panc
Sztab Dyw
10.PSK
10.Bryg.Kaw
1.P.Panc.
2.P.Panc.
24.P.Ul.
10.P.Drag.
3.Bryg.Strz.
B.S.Podh
8.B.S
9.B.S
C.K.M
1.P.A.Mot.
2.P.A.Mot
1.P.A.Ppanc
1.P.A.Plot.
10.Komp.Laczn.
11.Kom.Sap.
Komp.Warztat.
10.Komp.Zaop.
10.Komp.San.
1.Szw.R.Ruchu
O.Uzup.


strz.
drag
ul.
sap.
kan.

st.strz.
st.drag.
st.ul
st.sap.
bomb.

kapr.

plut.

sierz
wachm
ogn.

st.sierz

chor
pchor.
kapr.pchor
ppor
por.

kpt
rtm.
kpt.lek
ks.kap

mjr.
pplk.
plk
plk.dypl


ewid.

C.Kan
B.C.W
F.C.W
P.C.W
1. Polska Dywizja Pancerna
Sztab Dywizji
10. Pulk Strzelcow Konnych
10.Brygada Kawalerii Pancernej
1. Pulk Pancerny
2.Pulk Pancerny
24 Pulk Ulanow
10 Pulk Dragonow
3. Brygada Strzelcow
Batalion Strzelcow Podhalanskich
8. Batalion Strzelcow
9. Batalion Strzelcow
Samodzielny Szwadron
1. Pulk Artylerii Motorowej
2. Pulk Artylerii Motorowej
1. Pulk Artylerii Przeciwpancernej
1. Pulk Artylerii Przeciwlotniczej
10. Kompania Lacznosci
11. Kompania Saperow
Kompania Warsztatowa
10.Kompania Zaopatrywania
10. Kompania Sanitarna
1. Szwadron Regulacji Ruchu
Oboz Uzupelnien
Brygada Spadochronowa

Strzelec
Dragon
Ulan
Saper
Kanonier

Starszy strzelec
Starszy dragon
Starszy ulan
Starszy saper
Bombardier

Kapral

Plutonowy

Sierzant
Wachmistrz
Ogniomistrz

Starszy sierzant

Chorazy
Podchorazy
Kapral podchorazy
Podporucznik
Porucznik

Kapitan
Rotmistrz
Kapitan lekarz
Ksiadz kapelan

Major
Podpulkownik
Pulkownik
Pulkownik dyplomowany


Numer ewidencyjny

Cmentarz Kanadyjski
Brytyjski Cmentarz Wojenny
Francuski Cmentarz Wojenny
Polski Cmentarz Wojenny
1st Polish Armoured Division
H.O Division
10th Mounted Rifles
10th Armoured Cavalry Brigade
1st Armoured Regiment
2nd Armoured Regiment
24th Polish Lancers
10th Dragoons
3rd Rifle Brigade
Highland Rifle Battalion
8th Rifle Battalion
9th Rifle Battalion

1st Motorised Artillery Regt
2nd Motorised Artillery Regt
1st Anti-Tank Regiment
1 st Anti-Aircraft Regt.
10th Signals Company
11th Company Engineers
Workshop Company
10th Supply Company
10th Medical Company
1st Squadron Traffic Control
Replenishment Unit
Polish Parachute Brigade

Private
Dragoon
Lancer
Sapper
Gunner

Lance corporal
Senior dragoon
Senior lancer
Senior saper
Senior gunner

Corporal

Lance sergeant

Sergeant
Cavalary sergeant
Artillery sergeant

Staff sergeant

Warrant officier
Cadet officier
Cadet corporal
Second lieutenant
Lieutenant

Captain
Cavalry captain
Army doctor
Army chaplain

Major
Lieutenant colonel
Colonel
Colonel staff college


Army number

Canadian Cemetery
British War Cemetary
French War Cemetary
Polish War Cemetary